1000 kvadratmeter vinduesflade skal lave strøm til det nye sygehuset i Bergen

 • 0

1000 kvadratmeter vinduesflade skal lave strøm til det nye sygehuset i Bergen

Fra TU:

Resten af verden har brugt solcelleteknologien i årevis. Nu får Norge det første anlæg.

Når det nye børne- og ungdomssygehuset ved Haukeland sygehus i Bergen står færdig i 2023, vil de sydvendte vinduer i tekniske rum og på gangarealet mellem det nybyggede og den gamle bygning, bestå af transparente tyndfilmsolceller av kadmium-tellurid (CdTe).

Læs artiklen her

Share

 • 0

Solceller kan spærre for vindenergi

Fra DR

Flere skal køre elbil, og el fra private solceller skal ud i elsystemet, hvis vi skal udnytte vindenergien bedst muligt.

Hvis vedvarende energi bliver billigt, vil den grønne omstilling komme af sig selv. Det forudser energiforsker Gorm Bruun Andresen fra Aarhus Universitet i radioprogrammet Brinkmann på P1, der i dag handler om energiteknologi.

Men vedvarende energi er faktisk allerede billigt – og har været det i mange år, siger energiprofessor ved Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen.

Læs resten af artiklen her

Share

 • 0

Energistyrelsen analysere om solcelleejerne bliver diskrimineret, til hvad nytte?

Vi har i dag været i forbindelse med Maiken Duelund Gravgaard hos Energistyrelsen, som oplyser at Energistyrelsen i øjeblikket er i gang med, at analysere hvilken konsekvens det har for solcelleejeren. at der anvendes 2 godkendte elmålere i elsektoren.

Desværre kan de ikke analysere sig uden om, at der sker en klar diskriminering mellem solcelleejerene og at det derfor er en overtrædes af EU´s eldirektiv og §73 i Elloven.

De har stadigvæk ikke ændret på reglerne, for der er forskel på at have ret og at få ret i det danske elsystem.

Share

 • 0

Solceller gør Grønland grønnere

Fra Energy Supply:

Grønland har vandkraft i de større byer, men de mindre byer og bygder er afhængige af diesel til varme og elektricitet. Nu begynder der imidlertid at komme grøn energi også til de mindre byer. Solceller vinder frem, oplyser Dansk Energi på sin hjemmeside.

–  Priserne på solceller styrtdykker i disse år, så der kommer givetvis flere solceller til Grønland, hvor lysforholdene især mod syd er gode en stor del af året. Solcellerne kan spare importeret diesel, men de påvirker elnettet teknisk og økonomisk, så de skal indpasses med omtanke, siger civilingeniør Philip Douglass fra Dansk Energi.

Læs resten af artiklen her

Share

 • 0

Russisk malware kan forstyrre elnettet

Fra Version2

Amerikanske forskere er blevet opmærksomme på en ny type russisk malware, der angriber og overtager elnettet

Hackere med forbindelse til den russiske regering har designet et nyt cyber våben, der vil kunne forstyrre elnettet skriver Washington Post.

Man forventer, at den nye malware, der har fået navnet Crash Override, kun har været brugt en enkelt gang – i Ukraine i december, hvor en femtedel af Kiev pludselig stod uden strøm.

Amerikanske forskere har opdaget den nye trussel, da der efter de russiske hackerangreb ved det amerikanske valg har været stor fokus på, hvad Rusland planlægger af angreb i fremtiden.

Læs også: Macron-kampagne fodrede valg-hackere med falsk information

Det forventes at være den russiske hackergruppe Electrum, der har både udviklet Crash Override og stod bag angrebet i december, som tog strømmen fra 225.000 ukrainere – med støtte fra den russiske regering.

Læs resten af artiklen her

Share

 • 0

Ekspert: Grøn energi er nu en bedre investering end fossile brændsler – og sol fører an

Fra Ingeniøren

Langtidsudsigterne for investeringer i grønne teknologier er i dag gunstigere end nogensinde før. Investeringsspecialister peger på sikkerheden for et stabilt afkast, som er uafhængigt af konjunkturer, som en afgørende faktor.

Det kan ikke blot være sjovere og teknologisk interessant at investere sine pensionsmidler i vedvarende energikilder som solkraft. Det kan også være en rigtig god forretning og give en bedre forrentning af kapitalen end f.eks. investeringer i fossile brændsler – og det brede aktieindeks.

Den internationale investeringsbank Goldman Sachs har allerede set skriften på væggen og målretter frem mod 2025 over 1.000 milliarder kroner til investeringer i miljøvenlig energi – det var opkøbet af danske Dong et eksempel på. Investeringerne sker ikke udelukkende af hensyn til miljøet, men fordi selskabet mener, at vi er kommet til et vendepunkt, hvor investeringer i vedvarende energiløsninger som f.eks. solceller er betydeligt mere attraktive end investeringer i fossile brændsler.

Læs resten af artiklen her

Share

 • 0

Fagfolk til politikerne: Sådan skal I fremtidssikre solcellestøtten

Fra Ingeniøren

Med indirekte støtte til solcelleudbygningen vil politikerne hele tiden halse efter udviklingen. En lang række branchefolk opfordrer nu til en varig løsning.

For femte gang siden december 2012 landede den 23. maj et forslag i Folketinget om at forringe støtten til solceller og dermed bremse en forventet udbygning med den efter­hånden nok billigste vedvarende energiteknologi.

Gentænk støttesystemet

Ifølge Søren Rise, der er næstformand for brancheforeningen Dansk Solcelleforening, giver denne sammenblanding af skatte- og energipolitik ingen mening mere, og derfor skal støttesystemet gentænkes på ny:

»Hele solcellebranchen, fra leverandør over installatør til ejer, håber på, at politikerne nu finder en ordentlig fremtidssikret løsning, som tager afsæt i, at solceller inden 2020 er den billigste måde at få produceret og leveret el på,« siger han og sigter til forhandlingerne om et nyt energiforlig.

Professor Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet påpeger, at med den nuværende støtte­model kommer politikerne aldrig på forkant med udviklingen, men må hele tiden halse bagefter med nye indgreb:

»Hver en billiggørelse vil kalde på nye indgreb, selvom udviklingen faktisk slet ikke burde komme bag på politikere og embedsmænd. Prisfaldet og hastigheden, hvormed det er sket, er sådan set foregået helt efter bogen, så nu må det i hvert fald være på tide at udvikle en ny støttemodel, der tager udgangspunkt i, at solceller er en billig energi­ressource,« siger han.

Læs resten af artiklen her

Share

 • 0

Solcellernes skæbne: Når støtte bliver en dræber

Fra Ingeniøren

Solceller får indirekte støtte i form af fritagelse for energi­afgift. Her er historien om, hvordan det system lagde gift for en stabil udvikling af en lovende teknologi for vedvarende energi.

Både branchefolk, rådgivere og forskere er enige: Den nuværende model for støtte til solceller har spillet fallit og kan slet ikke håndtere de omfattende prisfald på teknologien. Resultatet bliver i stedet hovsa- indgreb, der skræmmer investorer og private væk.

Derfor har støttemodellen for solceller både kostet mange virksomheder livet og medført, at udbygningen med en af de billigste former for VE nu stort set er stagneret i Danmark med en solcelle-effekt på omkring 850 MW.

Læs resten af artiklen her

Share

 • 0

Væk med støtten til vedvarende energi

Fra Intstallatør

Grøn omstilling skal ikke ske på støtten. I stedet skal vedvarende energi udvikles på lige markedsvilkår mellem forskellige teknologier, mener energiminister Lars Chr. Lilleholt. Solcellebranchen er enig.

Det skal i højere grad end i dag være markedet og ikke håndholdte støtteordninger udviklet på Christiansborg og omegn, som driver udviklingen inden for solceller, mener energiminister Lars Chr. Lilleholt.

Det er mange år siden, at vedvarende energi (VE) var båret frem af idealisme og hjemmestrikkede solfangere og vindmøller. Vindenergi står i dag for over 40 procent af den samlede danske produktion af elektricitet.

Samtidig er VE nu en af de billigste måder at udvide elproduktionen på. Vindenergien får dog, i modsætning til solcelleenergi, stadig støtte via tilskud til elprisen fra staten, og det vil energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) sætte en stopper for.

Under overskriften Grøn Realisme er politikken at leve op til målsætningen om en dansk energiforsyning i 2050, der er helt fri for fossile brændstoffer, samtidig med, at tilskud og økonomisk særbehandling falder bort.

Læs resten af artiklen her

Share

 • 0

Har du spørgsmål til Europa-Kommissionens næstformand Maros Sefcovic på Energiområdet?

Nu har du en unik mulighed for at komme i direkte dialog med næstformand Maros Sefcovic om EU og Energi og meget andet.

Det sker den 1. juni på Syd Energis domicil i Edison Park i Esbjerg.

Din deltagelse er gratis.

Maros Sefcovic har ansvar for Energi i EU og arbejder på etablering af en Energiunion, investeringer i vedvarende energi samt på at sikre energiudbud, bæredygtighed og konkurrencedygtighed i EU.

Kort sagt: emner der berører vores klima og energi og derfor har stor betydning for vores samfund, for dig, dine børn og børnebørn.

Kom og vær en del af debatten

Til borger dialogmødet er mikrofonerne klar til publikum.
Nu har du mulighed for at møde Maros Sefcovic, næstformand for Europa-Kommissionen, som stiller op til borger dialog i Esbjerg.Du kan benytte lejligheden til at spørge ind til de EU-emner, der optager dig. Det behøver ikke kun at handle om klima og energi.

Spørg for eksempel om:

 • hvad vi gør for at sikre energi i Europa?
 • Har det konsekvenser, at EU er verdens største importør af gas?
 • Hvordan har vedvarende energi det i Europa? Kan vi blive selvforsynende?
 • Uddanner vi den europæiske ungdom til at tage hånd om morgendagens
  energiløsninger?
 • Har du kan spørgsmål til Brexit – og hvad nu med Unionens fremtid?
 • Eller andet

Mød op – det bliver en spændende formiddag med stof til eftertanke, som
du ikke må gå glip af.

Dato og tid:
Torsdag d. 1. juni fra kl. 11.00-12.30

Sted:
Syd Energi,
Edison Park 1
6715 Esbjerg N.

Tilmeldingsfrist:
Onsdag d. 31. maj kl. 10.00

Tilmelding:
https://europa-kommissionen.nemtilmeld.dk/6/

Udskriv invitationen 

Share

 • 0

935 MW – og så stopper den danske solcellefest

Fra Ingeniøren

De gamle fordelagtige støtteordninger til solceller er ved at være udfaset. Herefter er udbredelsen af solceller i fare for at stagnere.

Efter at energiministre gennem flere år i hast har ændret på støtteordninger til opførelse af solceller, er støtten i dag begrænset til en enkelt ordning. Men med dens begrænsede motiverende virkning vil udvidelsen af solceller i Danmark nok ebbe ud inden for få år.

Læs artiklen her

Share

 • 0

Solcelle lovforslag slukker for solceller på lejeboliger

Fra Ingeniøren

Beboere i udlejningsejendomme er tilsyneladende dem, der skal droppe udbygningen med solceller, selvom de var blevet lovet noget andet. Dybt problematisk, fordi forslaget ikke tager fat på det egentlige problem, siger socialdemokraterne.

Regeringens nye forslag om at droppe timeafregning af strøm fra solcelle anlæg over 6 kW vil først og fremmest gå ud over lejere i almene og private udlejningsejendomme, mens erhvervsejede, kommunale og private solcelleanlæg stort set ikke får forringet deres nuværende og fremtidige business-case.

Netop konsekvensen for solcelleanlæg på lejeboliger er slet ikke beskrevet i lovforslaget, mens det fremgår, at forringelsen for erhvervsejede og kommunale anlæg befinder sig i peanutklassen – meget langt fra de 100 mio. kr. om året, som lovforslaget sigter på at kunne kradse ind i afgifter.

Share

 • 0

Solcelle-lovforslag vil øge salget af batterianlæg

Fra Ingeniøren:

Både lovforslaget selv og kilder i branchen vurderer, at overgangen fra time- til øjebliksafregning vil medføre ekstra salg af batterianlæg. Dyr og dårlig udvikling, mener politiker.

Regeringens solcelle-forslag – der skal bremse udbygningen med solcelleanlæg på mere end 6 kW med tilbagevirkende kraft – vil blot føre til etablering af flere batterianlæg og dermed kun forsinke en udbygning med solceller et år eller to.

Det første fremgår af lovforslagets bemærkninger. Det andet vurderer forsknings- og teknologidirektør i brancheorganisationen Dansk Energi Jørgen S. Christensen over for ing.dk:

»Vi kaldet det at sætte plaster på en brækket arm. Lovforslaget vil blot forstærke argumentet hos mange for at anskaffe sig et batterianlæg til solcellerne, og dermed vil det ikke for alvor dæmpe udbygningen – højst forsinke den et par år eller to,« siger han.

Han mener, at det eneste rigtige vil være at nedsætte elafgiften, så business casen ikke mere drives af, at man kan spare på elafgiften.

Læs artiklen her

 

Share

 • 0

Endnu en ændring for solcelleejere: Regeringen fremsætter lovforslag om solceller

Fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet:

Regeringen fremsætter lovforslag om solceller

Regeringen har i dag sendt et lovforslag i høring, der skal begrænse et forventet afgiftstab i statskassen fra 4,9 mia. kr. til 3,7 mia. kr. frem mod 2030, fordi udbygningen af solceller ser ud til at stige til 1.350 MW i 2020, hvilket er markant over den politisk aftalte ramme for udbygning med solceller på 918 MW i 2020. Lovforslaget fremsættes tirsdag d. 23. maj. Regeringen arbejder på en løsning til den langsigtede håndtering af solcelleudbygningen i Danmark.

Lovforslag skal begrænse stort afgiftstab i statskassen
Udbygningen med solceller forventes at gå hurtigere end forventet i de gældende politiske aftaler på området, hvor der er aftalt en ramme på 918 MW ny solcellekapacitet i 2020. Med de seneste prognoser fra Energistyrelsen og Energinet.dk er forventningen, at udbygningen stiger til 1.350 MW i 2020, hvilket risikerer at skabe et stort afgiftstab i statskassen på 4,9 mia. kr.

Det skyldes, at el fra solceller, der produceres ”bag elmåleren” og forbruges direkte af producenten, er fritaget for at betale afgifter, PSO, moms og i et vist omfang også nettariffer. Dermed kan husstande, boligforeninger og virksomheder med solceller få en indirekte støtte ved at spare afgifter, der så mangler i statskassen.

For at begrænse afgiftstabet for statskassen og sikre klarhed om rammevilkårene for solceller fremsætter regeringen på tirsdag d. 23. maj et lovforslag.

”Udbygningen af solceller i Danmark kan komme til at gå for stærkt, og vi ser ud til at få langt flere solceller, end vi har aftalt politisk. Det er ikke hensigtsmæssigt. Dels er udbygningen ufinansieret og vil slå et gedigent hul i statskassen på knap 5 mia. kr. Dels sker udbygningen ved, at mange husstande og virksomheder sætter solceller på taget til egetforbrug. Det er en meget dyr måde for statskassen at få el fra solceller på i forhold til eksempelvis statslige udbud af større projekter, hvor formålet alene er at producere mest mulig grøn strøm til elnettet til laveste budpris. Vi har ikke ramt isbjerget endnu, men det gør vi, hvis vi ikke gør noget nu. Derfor udviser vi rettidig omhu og strammer reglerne med dette lovforslag,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Lovforslaget betyder, at ”timebaseret nettoafregning” af elafgift afskaffes og erstattes med ”øjebliksafregning”, således at elektricitet leveret til det kollektive net ikke længere kan modregnes i elektricitet hentet fra det kollektive net, når afgiftsbetalingen opgøres. Øjebliksafregning indebærer, at der betales elafgift på almindelige vilkår for alt forbrug af elektricitet, som leveres fra det kollektive elnet. Øjebliksafregning sikrer således, at ejere af solcelleanlæg afgiftsmæssigt ligestilles med elforbrugere uden solcelleanlæg i forhold til den elektricitet, som leveres fra det kollektive net.

Den elektricitet, der forbruges direkte fra en anlægsejers samtidige egenproduktion (dvs. uden ”lagring” af den producerede elektricitet på det kollektive elnet), vil med øjebliksafregning fortsat være fritaget for betaling af elafgift mv.

Lovændringen vil begrænse det forventede afgiftstab med ca. 1,2 mia. kr., således at afgiftstabet forventes at blive reduceret fra 4,9 mia. kr. i 2030 til 3,7 mia. kr. i 2030. Solcelleudbygningen forventes at blive begrænset med 135 MW til i størrelsesordenen 1.215 MW i 2020, og vil således stadig ligge over den politisk aftalte udbygning.

Regeringen arbejder på langsigtet løsning
Den store solcelleudbygning er i høj grad drevet af den nuværende afgifts- og tilskudsstruktur, der gør det økonomisk fordelagtigt at opstille solceller til egetforbrug og dermed undgå at betale afgifter.

Til efteråret vil regeringen fremlægge et udspil til en ny energiaftale, og der vil blive set på mulighederne i afgifts- og tilskudssystemet.

”Det kan komme til at gå for hurtigt med en solcelleudbygning, der drives frem af, at folk kan spare en masse penge ved ikke at skulle betale afgifter. Det er jo rart for den enkelte solcelleejer, men det er ikke hensigtsmæssigt, at naboen og alle andre skal dække hullet i statskassen. Derfor skal vi have gjort noget ved afgifts- og tilskudsstrukturen på energiområdet, så vi får mest muligt grøn omstilling for pengene og skaber langsigtede og stabile rammevilkår for branchen og investorerne,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Fakta om lovforslaget

• Med lovforslaget afvikles timebaseret nettoafregning af elafgift, og der indføres i stedet øjebliksafregning.

• For anlæg på timebaseret nettoafregning betales der ikke elafgift for elektricitet, som egenproducenten producerer og nettoforbruger fra el-nettet inden for en time.

• Afviklingen skyldes, at der ventes markant flere solcelleanlæg, end der er afsat finansiering til med de energipolitiske aftaler.

• Eksisterende husholdninger med anlæg på højest 6 kW vil med lovforslaget fortsætte på timebaseret nettoafregning indtil 2032.

• Nye anlæg og eksisterende erhvervsanlæg vil imidlertid overgå til øjebliksafregning.

 

Kilde:

Det er nu vi som solcelleejere skal stå sammen.

Støt op om vores kamp for at sikre dig,
og de betingelser du blev lovet,
da du anskaffede solceller.

“Sammen er vi stærkest”.

Bliv medlem af Danske Solcelleejere så foreningen også i fremtiden kan være med til sikre og varetage dine fælles interesser og udfordringer, som solcelleejer i forholdt til myndigheder, elselskaber og producenter m.v.

Læs vores Presse meddelelse: Danske Solcelleejere afsløre beviser om vildledende og utilbørlig markedsføring, som situationen ser ud i dag over for 96000 solcelleejerne.

Share

 • 0

Presse meddelelse: Danske Solcelleejere afsløre beviser om vildledende og utilbørlig markedsføring, som situationen ser ud i dag over for 96000 solcelleejerne.

Danske Solcelleejere vil på deres Foretræde hos Klima og Energiudvalget aflevere dokumentationen for de forhold som solcelleejerene har købt solceller under siden 2010.

Disse forhold Vedr. markedsføringen af solcelleejerenes lagring, Tarifmodellerne mv. og de diskriminerende forhold vedr. målemetoderne (der anvendes 2 forskellige målere) på det elnet, siden 2010.

Der i er der beviser for vildledende og utilbørlig markedsføring, som situationen ser ud i dag over for solcelleejerne.

Danske Solcelleejeres foretræde for Klima og Energiudvalget

http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/efk/bilag/229/index.htm?param1=abb
Ekstra Dokumenter

Danske Solcelleejeres foretræde for Klima og Energiudvalget 18. maj 2017

Tilbage svar fra Energitilsynet og med bilag på de rejste spørgsmål om måling og på spørgsmålet om at ”tilbagerulning af Tarifmodel 2.0

Svar fra Karsten Lauritzen, Skatteminister, vedr. gyldigheden af L162

Svar fra Lars Chr. Lilleholt, Energi-, Forsynings- og Klimaminister, vedr. Energinet.dk’s høring om ændring af Energinet.dk’s tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproducenter

Svar fra Lars Chr. Lilleholt, Energi-, Forsynings- og Klimaminister, Vedr. henvendelse om Energinet.dk’s transmissionstariffer

Svar fra Lars Chr. Lilleholt, Energi-, Forsynings- og Klimaminister, vedr. måling af nettoafregning og nettariffer

 

Share

 • 0

Bliver elnettet disruptet?

Fra Energy Supply

Elsystemet er ved at blive vendt på hovedet, men den egentlige disruption kommer først, hvis elkunderne kan lagre deres egen strøm og koble sig permanent af elnettet.

”Disruption” har været modeord de seneste år, og de fleste kender vel eksemplet med Kodak, som opfandt den digitale chip til kameraer, men ikke troede, det havde en fremtid og i øvrigt ville ødelægge den eksisterende forretning.

Kodak tøvede, og det var der så andre, der lukrerede på. Resultatet kender vi fra os selv og fra turistdestinationer i hele verden: Alle tager fotos med digitale kameraer – milliarder af fotos af hunde, katte, familiemedlemmer, Den Lille Havfrue, Eiffeltårnet og Den Kinesiske Mur!

Hvordan er det så lige med disruption indenfor energiforsyning?

Læs resten af artiklen her

Share

 • 0

Danske Solcelleejeres høringssvar vedr. flexafregning for solcelleejere på årsbaseret nettoafregning

Tags : 

Foreningen af Danske Solcelleejere har fremsendt følgende høringssvar til Energinet d. 15. maj 2017.


Til Energinet

Høringssvar til Energinet’s forslag til metode for flexafregning af årsbaseret nettoafregning

Foreningen af Danske Solcelleejere takker for muligheden for at afgive høringssvar til Energinet’s forslag til ændringer i flexafregningen for årsbaseret nettoafregning.

Foreningen af Danske Solcelleejere mener som udgangspunktet ikke, at en overgang til årsbaseret nettoafregning er foreneligt med markedsføringen af solcelleordningen siden 2010. Ændringen bør derfor ikke gennemføres med tilbagevirkende kraft. I forhold til eksisterende og allerede etablerede solcelleejere og husstandsvindmøller er det foreningens opfattelse, at de vilkår som var gældende på etableringstidspunktet bør fastholdes.

En ændring af vilkårene for f.eks. solcelleejere og husstandsvindmøllerejere, som etablerede i henhold til den gældende lovgivning på etableringstidspunktet, vil være en ændring med tilbagevirkende kraft for ejeren der har investeret i tiltro til gældende ret. Dette anser foreningen ikke for at være et rimeligt vilkår.

I Lov 2012/1 SF.L L86 , fra 19. november 2012, hvor der indføres en overgangsordning på 20 år for alle dem, der har investeret i et solcelleanlæg eller i andet mindre vedvarende energi anlæg inden fremsættelsestidspunktet i dag. Det betyder, at alle omfattede anlæg uændret kan fortsætte på den årsbaserede nettoafregning i 20 år.

Energinet vil ved ændringen også tilsidesætte lovgivningen 2009/1 LSF 162 17. marts 2010  afsnit 3.2.1.2  og egne retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter fra 2010 og Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen, samt tilsidesætte egne markedsføring af ordningen siden 2010 for mindre VE producenter (solceller og husstandsvindmøller). Yderlig dokumentation er i vedhæftet bilag Foreningen er til rådighed for en uddybning af ovenstående.
Med venlig hilsen

Michael Hvitfeldt
Formand
Foreningen af Danske Solcelleejere

Der var vedhæfter et ekstra dokument med følgende oplysninger.

Markedsføringen af solcelleejerenes lagring på det kollektive elnet siden 2010.

Der i er også beviser for vildledende og utilbørlig markedsføring, som situationen ser ud i dag over for solcelleejerne.

Her er dokumentationen for forholdene som solcelleejerenes købt solceller under siden 2010. Vedr. Lagring på det kollektive elforsyningsnet.

lovgivningen 2009/1 LSF 162 17. marts 2010 Læs afsnit 3.2.1.2 (side 15) hvor i der står at: Elektricitet fremstillet på et solcelleanlæg er under visse betingelser undtaget fra den almindelige afgift på elektricitet af hele den producerede mængde. Når produktionen er mindre end forbruget leveres den manglende el fra det kollektive net, og når produktionen er større end forbruget, leveres overskudsproduktionen ud på nettet. En solcelleanlægsejer kan dermed populært sagt »lagre« overskydende produktion på nettet. Med den eksisterende solcelleordning opgøres det efter et år, hvor meget der netto er leveret fra eller til nettet, svarende til den normale forbrugsaflæsningsperiode. Da solceller har langt størstedelen af produktionen i sommerperioden, mens elforbruget er nogenlunde konstant over året, gør ordningen det muligt at modregne overskudsproduktionen om sommeren i forbruget om vinteren. Langt de fleste solcelleanlæg er dog relativt små, hvorfor de kun producerer el svarende til en del af det årlige elforbrug.

Energinet udgiver d. 28. juni 2010 Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter, hvor i de skriver hvordan elforsyningsnettet kan anvendes:

Nettoafregning på timebasis: egenproducenten “låner” det kollektive elforsyningsnet (side 14)
Nettoafregning på årsbasis: egenproducenten “låner” det kollektive elforsyningsnet (side 23)

Energistyrelsen fortælle i Faktaark fra 6 november 2012 at:
Den nuværende nettomålerordning giver private husstande mulighed for ”beregningsmæssigt” at lagre den overskydende produktion fra solrige tidspunkter på nettet, for så at hente den samme mængde el uden omkostninger på andre tidspunkter. Ejere af solcelleanlæg, slipper således for i stor udstrækning at betale til det kollektive net, selvom de løbende bruger det i den udstrækning, solcelleanlægget ikke kan dække det øjeblikkelige forbrug.

Energistyrelsen fortælle i faktaark fra 8 november 2012 at:
Den nuværende årsbaserede nettomålerordning giver private husstande mulighed for ”beregningsmæssigt” at lagre den overskydende produktion fra solrige tidspunkter på nettet for så at hente den samme mængde el uden omkostninger på andre tidspunkter. Ejere af solcelleanlæg slipper således for, i stor udstrækning, at betale til det kollektive net, selvom de løbende bruger det i den udstrækning, solcelleanlægget ikke kan dække det øjeblikkelige forbrug.

De nye ændringer ved indførelsen af Flexafregning af årsbasseret nettoafregnede solcelleejere er ikke forenelige med Folketingets Lov 2012/1 SF.L L86, fra d. 19. november 2012, der indfører en overgangsordning på 20 år for alle dem, der har investeret i et solcelleanlæg eller i andet mindre vedvarende energi anlæg inden fremsættelsestidspunktet i dag. Det betyder, at alle omfattede anlæg uændret kan fortsætte på den årsbaserede nettoafregning i 20 år.

Energinet udgiver d, februar 2016 I Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engros-modellen, hvor i de skriver hvordan elforsyningsnettet anvendes:
For Nettoafregning på timebasis: Gruppe 1 og 2 (side 24)
Man kan sige, at egenproducenten “låner” det kollektive elforsyningsnet i maksimalt én time til opbevaring af elektricitet i de tilfælde, hvor egenproducenten har overskudsproduktion, som senere i samme time bruges til at dække eget elforbrug. Både gruppe 1 og 2 opgøres netto på timebasis.

For Nettoafregning på årsbasis: Gruppe 6 (side 37)
Egenproducenten i nettoafregningsgruppe 6 “låner” det kollektive elforsyningsnet i løbet af afregningsperioden til opbevaring af elektricitet.

Som vi ser det i disse dokument har Flexafregning hele tiden været forudsætning for Engrosmodellen indførelse.

Derfor mener vi at EnergiNet og Energiministeriet har været bekendt med at ordningerne for solcelleejerne ikke har forenelig siden vedtagelse af Engrosmodellen, som er vedtaget ved LOV nr 575 af 18/06/2012 hvor der indføres: i §1, pkt. 37.
I § 73, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:
»Prisdifferentiering af hensyn til effektiv udnyttelse af elnettet og forsyningssikkerhed er tilladt.«

og i metodegodkendelse og gennemgang af detailmarkedsforeskrifter (Engrosmodel m.m.)
Hvor Energinet.dk har revideret sine forskrifter og de deri indeholdte metoder for at implementere engrosmodellen og som følge af ophævelse af forsyningspligten samt indførelsen af flexafregning.

I den nylig høring af 1 maj 2017 af Flexafregning, er mange af metode anmeldelserne allerede metodeanmeldt i januar 2010. Se bilag 2.

Følgebrev – Høring af Energinet.dk’s metoder for flexafregning af årsbaseret nettoafregning

Bilag 1 – Energinet.dk’s metoder for flexafregning – Tillæg vedr. årsbaseret nettoafregning

Bilag 2 – Metodeanmeldelse af flexafregning d. 4. september 2015

Omkostningen ved flexafregning af årsnettoafregnere solcelleejere.
Engrosmodel – EnergiAuktion.dk

Share

 • 0

Danskere får fleksibel elpris i julegave

Fra Energy Supply:

Kunder og markedet har ventet længe på muligheden for, at også de private husholdninger og mindre virksomheder kan afregnes på timebasis – den såkaldte flexafregning. Oprindeligt skulle det have været muligt fra sommeren 2016, men uafklaringen omkring håndtering af de nettoafregnede solcellekunder har skubbet beslutningen.

Energinet.dk har nu besluttet, at de vil tillade opstart af flexafregning fra 1. december 2017. Beslutningen betyder, at vi som samfund nu kan få yderligere værdi af de fjernaflæste målere, der allerede er opsat og de, som vil blive opsat i løbet af de kommende år.*

Læs artiklen her

Share

 • 0

Danske Solcelleejere har Foretræde for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 18. maj 2017

Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg har beskæftiget foretræde af Foreningen Danske Solcelleejeres, torsdag den 18. maj 2017.
Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalgets kalender pr. 10/5-17

Vi har ønsket foretræde i forbindelse med vores dokumentation af solcelleejerenes forringelser i forholdt til de markedsførte betingelser siden 2010, og at markedsføringen ikke er korrekte i forhold til de dokumenter, som foreligger fra de offentlige instanser m.fl. siden marts 2010 og frem til Energinets høring 1. maj 2017.

Disse dokumenter vedr. forslag og ændringer af lagring, tariffer mv. og målemetoder, som anvendes trods de er diskriminerende i forhold til Ellovens §73 og EU´s Eldirektiv, som omhandler rimelighed, objektivitet og ikke diskrimination eller er i direkt modstrid med den markedsføringen som er fremsat fra Energiministeriet, skatteministeriet og Energistyrelsen mfl. siden 2010.

Foreningen ligger inde med dokumentation på, at mange af disse instanser har og er indblandet i vildledende og utilbørlig markedsføring siden 2010, som situationen har udviklet sig over for solcelleejere.

Share

 • 0

Således beregner Energinet Flexafregnings modellen:

Dette er regne dokumenter som Energinet har sat op i forbindelse Flexafregnings modellen:

Du skal sælger til en spot pris a XXXX øre
Efterfølgende skal du købe den til spot prisen XXXXX + 10 % fortjeneste til elhandelsselskabet og statens moms lægges oven i.

Det er svarende til en prisstigning på 37,5% lagt oven i spot salgsprisen for at få spot købsprissen.

Spotprisen har de sidste 15 år set således ud og elprisen skal forventes. at stige i fremtiden, der for holder Energinets beregninger ikke i fremtiden.

Spotprisen for el er den pris, el sælges til i den pågældende time. På http://www.nordpoolspot.com/ kan du se spotprisen time for time de enkelte ugedage, samt gennemsnitsprisen for den pågældende måned.

Således har spot prisen set ud siden 2002 MW

Jylland DK1
Sjælland DK2
Prisen er pr. DK / KWh
Spot prisen er derfor i april 2017
DK1 på  20.3340 øre
DK2 på  21.498 øre

DK/KWh
DK1 DK2
17 – Apr 0,203340 0,214980
17 – Mar 0,217240 0,221230
17 – Feb 0,221980 0,242430
17 – Jan 0,230480 0,249440
2016 0,200025 0,220500
2015 0,171750 0,183675
2014 0,230025 0,241125
2013 0,292350 0,297000
2012 0,272475 0,281700
2011 0,359700 0,370575
2010 0,348675 0,427050
2009 0,270375 0,299100
2008 0,423225 0,424800
2007 0,243000 0,247575
2006 0,331350 0,363975
2005 0,279225 0,253500
2004 0,216000 0,212625
2003 0,252600 0,276000
2002 0,191025 0,214425

 

 

Share