Bestyrelsen

Foreningens overordnede mail

Formand:
Michael Hvitfeldt
Mail Michael

Næstformand:
Leo Nørgaard
Mail Leo

Sekretær:

Jeppe Pedersen
Mail Allan

Kasser
Allan Eskildsen
Mail Jeppe

René Møllnitz
Mail Rene

Suppleanter
Carl Handberg
Carsten

Revisor:
Lars Jul Sørensen
Henning Bo Madsen