Hvor er medlemmerne fra?

Her under er et bredt udsnit af, hvor vores medlemmer er lokaliseret i Danmark.

medlemsliste-2016