Ris & ros

 

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Average rating:  
 13 reviews
by Stina Christiansen on Danske Solcelleejere
Tak for hjælpen

Jeg har fundet foreningen, efter jeg har fundet ud af der er gået fugt i mine solceller. Firmaet jeg købte dem af er lukket, så min garanti på 10 år, kan desværre ikke bruges. Michael har givet rigtig gode råd og vejledning, han er virkelig en ildsjæl der kæmper for alle os solcelle ejere. Kan kun anbefale alle solcelleejere at blive medlem af foreningen, så Michael kan hjælpe os alle, til at vi kan blive på vores nuværende ordning.

by John Olsen on Danske Solcelleejere
Man bør være varsom, hvis man køber ydelser af firmaet Drivhuseffekten II.

Firmaet er opstået ved Solar Group’s overtagelse af Drivhuseffekten ApS, hvis ejere tidligere var direktørerne Bjarne Rasmussen og Hans Andersen under dække af BJR-SERVICEPARTNER ApS og ANDERSEN & KNIPPEL HOLDING ApS.Ved Solar’s overtagelse, som var en afværgelse af en truende konkurs, oplyser man, at man har udnævnt en ny adm. direktør og ansat det gamle personale incl. de to ovennævnte direktører til at drive det nye firma videre. Dette synes at være problematisk, da vi har oplevet, at de to ”gamle” direktører Bjarne Rasmussen og Hans Andersen har nægtet at overholde kontraktlige forpligtigelser som garantier og alm. service samt domsafgørelser i det gamle Drivhuseffekten ApS.Drivhuseffekten ApS har på den nye hjemmeside for Drivhuseffekten II meddelt, at man vil servicere nuværende kunder, forstået som gamle Drivhuseffekten ApS kunder, men den nye adm. direktør for Drivhuseffekten II afviser dette. Han har meddelt os, at garantier udstedt af Drivhuseffekten ApS er det nye firma uvedkommende. Yderligere meddeler han, at Drivhuseffekten II inden længe skifter navn, hvorfor man bør notere sig cvr nummer 3837 8171, som er firmaets nye cvr nummer.Det er påfaldende, at den gamle hjemmeside for Drivhuseffekten ApS er helt identisk med den nye hjemmeside for Drivhuseffekten II ud over navneskiftet.Det bør give stof til eftertanke.Vær specielt opmærksom på produktionsgarantier og garantier ud over producenternes obligatoriske garantier, hvis du handler med det nye firma. Vi er nok mange, der sidder tilbage med garantier, der ikke er det papir værd, de er skrevet på.

by Johannes Josefsen on Danske Solcelleejere
Tak for kampene

Stor tak for den konstante og utrættelige kamp foreningen udøver for at holde såvel myndigheder, som andre indstandser på rette spor mht. udhulning af de aftaler, som vi solcelleejere har lagt til grund for vor beslutning om, at bidrage til produktion af grøn energi.Tak til Michael for kampene om bl.a. "tarifmodellerne". Det giver mig stor tryghed, at have Michaels u-vuderlige viden og "pargraf-indsigt" i ryggen i en tid hvor "en indgået aftale i dag ikke nødvendigvis er gyldig i morgen".

by stella randal on Danske Solcelleejere
TAK

For det store arbejde, som I udfører for os solcelleejere i foreningen. Det er et stort og uoverskueligt område for de fleste, så vi er mange der er taknemmelige for den indsats I yder i samspillet med myndighederne.

by Kristian Andersen on Danske Solcelleejere
ros til m.h.

Efter problemer med garanti på inverter købt hos xl-byg meldte vi os ind i solcelleejer foreningen. Derefter gik det hurtigt og ved fælles hjælp fik vi ret.Ved hjælp af det materiale vi havde liggende kan Michael forhåbentlig hjælpe andre. Stor tak og ros til Michael H.

by John Olsen on Danske Solcelleejere
Advarsel!

Til kommende solcelleejere vil jeg herved advare mod, at benytte firmaet Drivhuseffekten ApS, Kærvej 25, Hørsholm. Firmaet skilter på hjemmesiden med vigtigheden i garanti på produktion, inverter og paneler, men har ingen skrupler ved efterfølgende at fravige egne underskrevne garantier. Vi har oplevet de første 2 år, som relativt problemfrie, men efterfølgende afviste firmaet den årlige garanterede produktionsgaranti, og de har derudover meddelt, at fremtidige henvendelser om serviceproblemer med inverter og paneler skal rettes direkte til producenterne. At anlægget er købt, som en komplet pakke og derfor underlagt specielle regler for servicering, er firmaet uvedkommende, og deres brancheorganisation Tekniq, som vel må siges at være firmaets blåstempling, agter ikke at foretage sig noget, da de ved henvendelse oplyser,  at de udelukkende varetager deres medlemmers (Tekniq) interesser.

by Flemming on Danske Solcelleejere
Solceller

Har kontaktet Danske Solcelleejere, Michael Hvitfeldt for stoppe min solcelle levandør, idet han starte nyt firma, han er svindler af rang, levandøens navn er "Poul Erik Vittrup" fra Dansk Klimatech, Pandrup.Poul Erik her i 2012 opsat mit solcelleanlæg og har ikke leveret det, som stod på min faktura, fejlen er opdaget da inverteren gik ud, i foråret 2015.

by Hans Sonne on Danske Solcelleejere
Synergi

Stor ros til foreningen og formanden for at i varetage kommende og nuværende solcelleejeres interesser.Som leverandør af CIS-tyndfilmsolceller siden 2008 har VIND & SOL fulgt branchen nøje, og vi mener at en ildsjæl som foreningens formand er guld værd for udviklingen. Det er vigtigt, at der bliver gjort opmærksom på de virkelige forhold både for solcelleejere samt solcelleleverandører, og vi håber at det flotte engagement fortsætter.

by Simon B Christoffersen on Danske Solcelleejere
God samarbejdespartner

Som leverandør indenfor vedvarende energi (www.energig.dk), er det godt at have en samarbejdspartner, som danske Solcelleejere. Foreningen besidder stor viden om snart sagt alt indenfor vedvarende energi og er gode til at løfte opgaven, som formidler mellem ejere og leverandører. Især det fokus der på at sætte de rigtige parter sammen i forskellige sager, giver foreningen et godt image!

by Peter Østergaard on Danske Solcelleejere
Hurtig hjælp

Jeg har gennem længere tid kæmpet med Skat omkring afregning af elafgift for elvarme i forbindelse med solceller. Skat påstod at jeg først kunne opnå afgift efter forbrug af 4000KW/h købt el + solcelleproduktion.

Så kontaktede jeg Danske Solcelleejere, og så gik det stærkt

Allerede samme dag, som indmeldelsen, kontaktede Michael mig og vi fik en god snak, og problemet blev løst - Skat måtte give sig- og jeg har nu fået medhold i mit krav på afgiftnedsættelse af mit el-forbrug.Stor ros og tak til Michael, formanden for foreningen.

Page 1 of 2:
«
 
 
1
2
 
»