Dagsorden og regnskab til generalforsamling 2016

 

Dagsordenen for generalforsamlingen for Danske Solcelleejere 2016

 • Valg af dirigent
 • Valg stemmetæller
 • Bestyrelsens beretning
 • Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab(Bilag 1)
 • Indkomne forslag
  Ændringsforslag af vedtægterne (Bilag 2)
 • Fremlæggelse af budget
 • Fastlægges af kontingent
  Ændring af kontingent til 150 Kr.
 • Valg af formand (Sidder 3 år endnu)
 • Valg af bestyrelse (Sidder 1 år endnu)
 • Valg af evt. 6 suppleanter til bestyrelsen (Sidder 1 år endnu)
 • Valg af revisor (Sidder 1 år endnu)
 • Aktivitetsplan for det kommende år

Find os på Nettet
Vores Erfa-gruppe på Facebook
Vores nyheder på Facebook