Dagpengeregler

Det kan oplyses, at beskæftigelsesministeren har besluttet at ændre reglerne, så solcelleejere bliver ligestillet med ejere af husstandsvindmøller.

Det betyder, at man anses for at drive selvstændig bibeskæftigelse med solcelleanlæg.
Underskrevet: Annette Christiansen,
specialkonsulent 1. kontor

Nyhedsbrev om ændring af bekendtgørelse om selvstændig virksomhed (Solcelleanlæg) Læs Her

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed (Solcelleanlæg) Læs her


Find os på Nettet
Vores Erfa-gruppe på Facebook
Vores nyheder på Facebook