Hvad er solceller?

Solceller bliver ofte forvekslet med solvarmeanlæg. Men solvarmeanlæg producerer varmt vand, mens solceller producerer elektricitet. Solceller er en forureningsfri energikilde, som producerer elektricitet af solens lys. De solceller, der findes i dag, kan omsætte op til ca. 13 -21,5 % af lysets energi til elektricitet.

Man skelner mellem net-tilsluttede solcelleanlæg og stand-alone eller ø-drift-solcelleanlæg. Net-tilsluttede solcelleanlæg, er tilsluttet det offentlige el-net. Stand alone- eller ø-drift-solcelleanlæg er ikke tilsluttet el-nettet, men lagrer strømmen i batterier.

Solceller er typisk monteret i moduler, som indeholder 36-72 solceller pr. solcellepanel. Et solcellepanel kan består af tynde siliciumplader, der er loddet sammen. Pladerne kaldes solceller eller “fotovoltaiske” celler (foto = lys og voltaisk = el producerende), PV på engelsk. Når sollyset opfanges af solcellepanelerne, produceres jævnstrøm, hvor styrke afhænger af solcellemodulets størrelse og sollysets intensitet.

Solcellepanelerne findes i et stort udvalg af størrelser, udseender og kvaliteter. Solcellepanelet kan bruges som byggeelement på tag eller facade eller som solafskærmning. Solceller kan f.eks. være bygget ind i glas eller ruder for at skærme mod solindfaldet. De kan også være semitransparente og lamineret imellem to lag glas. Det vil sige, at de både producerer el og skærmer mod solen.

For at solcellerne kan sluttes til el-nettet, skal jævnstrømmen omformes i en inverter / vekselretter, der omdanner fra 12 til 230 volt.

Et solcelleanlæg er sammensat af række solcellepaneler, som er koblet sammen. Der er i princippet ingen begrænsninger for anlæggets størrelse. Det er den ønskede effekt og fysiske muligheder, der er afgørende for anlæggets størrelse.

I Danmark kan et nettilsluttet solcelleanlæg med en optimal placering levere 500 – 10000 kWh, afhængig af størrelse. På vores breddegrader er den optimale placering mod syd med en hældning på 30-45 grader.

Filmen giver en kort introduktion til, hvordan solceller virker, hvordan de produceres og deres muligheder i fremtidens energiforsyning

 


Find os på Nettet
Vores Erfa-gruppe på Facebook
Vores nyheder på Facebook