Kvalitetssikring af Solcelleanlæg

Kvalitetssikringen på solcelleanlægget

Solcellemarked har de seneste par år gået fra få til flere hundredevis af forskellige produkter. Det kan være svært som forbruger, at finde ud af, hvad man skal vælge. Så hvordan kan du sikre dig, at du får et langtidsholdbart produkt, som leverer de kWh, du er bliver stillet i udsigt?

Godkendelsen, testen og afprøvningen

Der stilles i dag stort set ingen lovmæssige krav til kvaliteten af solcelleanlæg. Generelt set bliver solcellepaneler enten certificeret eller der gives en egenerklæring om overensstemmelse med de gældende standarder. Hvis et produkt er certificeret, er der en prøvningsinstitution eller certificeringsbureau, som har testet solcellepanelet efter de gældende standarder.
I nedenstående gennemgås, hvad man som minimum bør efterspørge.

Solcelle standard IEC 61 215 / 61 646

Solcellepaneler, som er testet efter standarden IEC 61 215 eller 61 646, overholder en række krav til konstruktion og ydelse fra solcellepanelet. Standarden 61 215 omfatter de krystallinske solceller mens 61 646 omfatter tyndfilmssolceller.

Vælger du et solcellepanel, som er certificeret efter IEC 61215/61646, har du sikkerhed for, at den nominelle ydelse, som er opgivet på panelet (pmax STC), også er det, som det er afprøvet til. Ligeledes er panelets ydelse afprøvet ved lav solindstråling, ligesom dets normale arbejdstemperatur og ydelsestolerancen er afprøvet.

Er panelet afprøvet og certificeret efter IEC 61215/61646, har det også været udsat for en række fysiske test med bl.a. skiftende temperaturer, robusthed samt tæthed over for fugt. Yderligere er der foretaget en såkaldt ”hotspot”-test, hvor man har tjekket funktionen af bypassdioder inde i panelet, som skal sikre optimal produktion og beskyttelse af solcellerne mod overbelastning.

Solcelle standard IEC 62716

Ved høj koncentration af ammoniak i luften, eksempelvis i nærhed af staldbygninger med dyr, kan der ske større korrosion af solcellepanelerne.  Har du bopæl i et område med høj koncentration af ammoniak i luften, bør du derfor vælge solcellepaneler, der er certificeret efter standarden IEC 62716, som betyder, at panelets modstandsdygtighed overfor ammoniak i luften, er afprøvet.

Solcelle standard IEC 61701

I kystområder hvor solcellepaneler kan være ekstra udsat for saltholdig luft, som kan medvirke til korrosion af solcellepaneler. Du skal derfor vælge et solcellepanel, der er certificeret efter standarden IEC 61701. Det betyder at solcellepanelets modstandsdygtighed overfor salttåge i luften er afprøvet.

Se alle standarter for solceller her


Find os på Nettet
Vores Erfa-gruppe på Facebook
Vores nyheder på Facebook