Modultyper

  • Hvad er dit krav til levetiden?
  • Har du særlige krav med hensyn til form og farve?
  • Hvordan vil de passe til dit hus?
  • Skal modulerne monteres fritstående på jorden eller integreres i en bygning?

Derudover er den en række tekniske krav, man skal tage stilling til. Spørg en arkitekt eller ingeniør til råds.

I Danmark kræves der normalt ikke en autorisation for at installere solcelleanlæg. Det er særligt uddannede elinstallatører, der udfører tilslutningen af anlægget, og nogle kan findes på KSO-ordningens hjemmeside (en kvalitetssikringsordning for solvarme- og solcelleanlæg m.m.).

Der er dog ikke alle installatører, der er opført her.

Mindre anlæg til f.eks. sommerhuse leveres normalt som et byggesæt, som du selv kan installere. Du skal dog være opmærksom på, at selv et 12 volt-anlæg ikke er helt ufarligt. Batteriet indeholder en stor energimængde, som kan udløses ved en kortslutning og medføre brand eller eksplosion.


Find os på Nettet
Vores Erfa-gruppe på Facebook
Vores nyheder på Facebook