Placering

  • Hvor ligger dit hus i forhold til den optimale placering i forhold til verdenshjørnerne og solcellernes hældning?
  • Hvad siger din kommunes lokalplanen? Det gælder specielt i sommerhusområder.
  • Kan solcellerne komme til at genere naboerne med reflekser?  Der findes solceller med anti-refleksbehandling.
  • Er dit huset fredet?
  • Er der regler for, hvordan din hus facade skal se ud?
  • Hvad siger bygningsreglementet med hensyn til højdegrænseplan?
  • Er der skyggende træer, bygningsdele, flagstænger el.lign.?
  • Hvilken placering harmonerer bedst med bygningen?Få evt. rådgivning af en arkitekt.

Find os på Nettet
Vores Erfa-gruppe på Facebook
Vores nyheder på Facebook