Solceller er meget følsomme over for skygger, da ydelsen nedsættes væsentligt. Derfor er det vigtigt, at der ikke er træer, antenner, skorstene, kviste m.m., der kan kaste skygge over solcellerne i løbet af dagen. Træer vokser jo, så tænk også lidt frem, før du planter et lille træ i din have.

I dag kan der sættes optimizer op, som gør det kun er de paneler, som er i skygge der blive får nedsat effekt. De paneler der har direkte sol vil producere med fuld styrke.

Anskaffelsesprisen på solceller er som reglen tjent hjem på 8 -10 år.

Arkitektonisk er det vigtigt få solcellerne tilpasset huset, så de ikke fremstår som fremmedelementer, det kan forringe boligens værdi/ forringer bygningens arkitektoniske kvalitet. Derfor kan det være god idé at få rådgivning af en arkitekt.

Du skal huske at se om der er nogen bemærkninger i din kommunes lokalplan, som gør at der kan komme indsigelser fra deres side.

Se informationerne i bygningsreglementet læs her

Derudover skal der tænkes over at anvisning om Bygningsreglement 2010, Bygningsreglement 2015 og 216 om BR08   bliver overholdt

HUSK

Solvarmepaneler og solceller kan blive meget varme under drift, helt op til 140 °C afhængig af placeringen.


Find os på Nettet
Vores Erfa-gruppe på Facebook
Vores nyheder på Facebook