Nettomålerordningen før 19. november 2012

Nettomålerordningen (gammel ordning før 19. november 2012)

På solrige dage sendes overskydende el ud på el-nettet og din elmåler viser salg eller løber baglæns. På dage, hvor solen ikke skinner, kan du forbruge el fra nettet på sædvanlig vis, og din elmåler viser køb eller løber forlæns.

Om vinteren køber man altid mere strøm, end man producerer, mens man om sommeren producerer mere, end man forbruger. Med nettomålerordningen bliver det hele opgjort som en årsopgørelse, og har man forbrugt mere el, end man har produceret, betaler man differencen, og omvendt

Hvis du har produceret mere strøm en du selv har forbrugt over året, så vil du blive afregner med 0.60 kr. pr. KWh. Denne afregning har du i 10 år, derefter andres beløbet til 0.40 kr. pr. KWh i de 10 efterfølgende år. Når de 20 år er gået vil strømmen blive afregnet til markedsværdi.

Det forhøjede pristillæg er gælder i 10 år fra etableringsdatoen.
Herefter falder afregningsprisen til 0,40 kr. pr. kWh.
Hvorefter den overgår til markedsværdi.

Husk at der er rådighedstarif, nettarif, og abonnementer, når du installere solceller

 Måler
abonnementer
Rådigheds
abonnementer
Nettarif  Rådighedstarif  Samlet udgifter
 Årlig  ca. 525 kr.  ca. 200 kr.
 Pr KWh  0,30 – 0,35 kr.  0,25 – 0,30 kr.
 Ved 6KWp
5700KWh
Syd
 ca. 525 kr.  ca. 200 kr.  1350 – 1575kr.  300 – 360 kr.  2400 – 2660

 

 


Find os på Nettet
Vores Erfa-gruppe på Facebook
Vores nyheder på Facebook