Pristillæg for solcelleanlæg efter Nov. 2012 – 2016

Hvordan søges tilskudspuljer for Private-, Lav- og Fællesolcelleanlæg

Den 23. september 2015 trådte en ny procedure i kraft for ansøgning om pristillæg til solceller, husstandsmøller og andre mindre VE-anlæg samt om nettoafregning. Læs mere

Puljen 2015

Den attraktive tilskudspuljeordningen. Her er en kort opsummering for 2015:

 • Puljen er stærkt begrænset og fordeles efter ”først-til-mølle” princippet
 • Tilskuddet gives som en forhøjelse af el-salgspris til 1,02 kr. pr. kWh (Normalt 0,60 kr.)
 • Tilskuddet opdeles i fire puljer: Egen bolig, udlejningsejendomme, boligforeninger og fællesanlæg (lav)
 • Anlægsstørrelse må max. være 6KW (inverter)* pr. bolig
 • Inden etablering af anlæg, skal du søge om tilskuddet og medsende en købsaftale
 • Ansøgningsperiode er fra 1 oktober – 31 oktober

          Læs mere her.

kommende solcelleejere kan søge om at få del i en 40,99 MW pulje med støtte til solcellestrøm.

Puljen 2016

1. februar til og med den 31. maj  2016 åbner en ny pulje på 20 MW fordelt på samme 4 underpuljer som i 2015

Fordeling af puljen i 2016 på 20 MW

Energinet.dk giver tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg inden for de fire underpuljer, som er beskrevet her, men blot med følgende mængde:

Den attraktive tilskudspuljeordningen. Her er en kort opsummering for 2016:

 • Puljen er stærkt begrænset og fordeles efter ”først-til-mølle” princippet
 • Tilskuddet gives som en forhøjelse af el-salgspris til 0.88 kr. pr. kWh (Normalt 0,60 kr.)
 • Tilskuddet opdeles i fire puljer: Egen bolig, udlejningsejendomme, boligforeninger og fællesanlæg (lav)
 • Anlægsstørrelse må max. være 6KW (inverter)* pr. bolig
 • Inden etablering af anlæg, skal du søge om tilskuddet og medsende en købsaftale
 • Ansøgningsperiode er fra 1. februar til og med den 31. maj

Med forholdsmæssigt tillæg af ikke udnyttet watt i 2015-puljen samt bortfaldne tilsagn fra de tidligere ansøgningsrunder.

Ansøgningsprocessen og dokumentation mv. Ansøgningsprocessen foregår på samme måde som ved 2015-puljen

Sådan er tilskudspuljen for 2016:

 • PULJE 1 – Anlæg til udlejningsejendomme eller almen boligorganisation (6 MW):
  Dette solcelleanlæg skal tilsluttes egen elinstallation i udlejningsejendom. Anlægget ejes af udlejer. max. have en 6KW* (inverter) pr. bolig.
 • PULJE 2 – Private boliger (4 MW):
  Private bolig, hvor anlægget skal tilsluttet egen installation. Anlægget må max. have en 6KW* (inverter) udgangskapacitet.
 • PULJE 3 – Solcellelav (5 MW):
  Et solcellelav er en gruppe andelshavere (min. 2), som etablerer et solcelleanlæg sammen. Alle andelshaverne skal bo indenfor 2 km fra anlægget, og al strøm sælges til nettet (intet egetforbrug). Anlægget må max. have en 6KW* (inverter) udgangskapacitet pr. husstand.
 • PULJE 4 – Fællesanlæg (Boligforeninger m.fl.) (5 MW):
  Et fællesanlæg skal tilsluttes forbrugsinstallationen for fællesforbruget (trappeskakt, elevator, vaskeri, osv.). Som i pulje 1 og 2 kan man timenettoafregne i egetforbruget, og samtidig opnå ekstra høje salgspriser for overskudstrømmen. Anlægget må max. have en 6KW* (inverter) pr. bolig.

Hvis nødvendigt afholdes

2. ansøgningsrunde i 2016 fra og med den 1. september 2016 kl. 10.00 til og med den 31. oktober 2016.

Afregningspriserne fra 20. nov. 2012 –  31 okt. 2016

Den nye tilskudsordning giver højere afregningspris på al overskudsstrøm, der sælges til elnettet. Støtten faldende med årene således:

Årene Afregning for overskudsstrøm pr. kWh i kr.
  Private boliger
(Max. 6KW)
Solcellelav
(Tag / andet)
Fællesanlæg
(Tag / andet)
Alle anlæg uanset størrelse 0,60 0,60  0,60
20 nov. 2012 pulje 1.30 145 1.45
20. marts 2013 pulje 1.30 1.45 1.45
12 juni 2013 pulje 1.30 1.45 / 90 1.45
2014 pulje 1.16 1.28./ 0.84 1.28
2015 pulje 1,02 1,11 / 0,78  1,11 / 1,02
2016 pulje 0,88 0,94 / 0,72  0,94 / 0,88

 

Det forhøjede pristillæg er gælder i 10 år fra etableringsdatoen.
Herefter falder afregningsprisen til 0,40 kr. pr. kWh.

*Anlægsgrænsen på 6KW gælder kun inverter udgangseffekt, altså den del der kan blive sendt ud på nettet. Der kan derfor godt opsættes 10 KWp solcellepaneler.
* Husk at der er rådighedstarif, nettarif, og abonnementer, når du installere solceller


Følgende udgifter med solceller med rådighedstarif 2.0 vedtaget i 2015

 Måler
abonnementer
Rådigheds
abonnementer
Nettarif Rådighedstarif  Samlet udgifter
Årlig ca. 750 kr. ca. 200 kr.
Pr KWh 0,30 – 0,35 kr.  81,25 kr.
Ved 6KWp
5700KWh
Syd
ca. 750 kr. ca. 200 kr. 4500 KWh
1350 – 1575kr.
 81,25 kr.    2381,25- 2606 kr.

 

Her er Bekendtgørelserne vedrørende tillæggende:

(Ny ordning fra 20. november 2012)

Den 4. juli 2013 har Folketinget vedtaget ” lov nr. 901″, at lejere og udlejere har samme mulighed for at nettoafregne på timebasis, som ejere af boliger. I henhold til lov om fremme af vedvarende energi kan al produktion af el fra solceller, som leveret til det kollektive net, afregnes med 60 øre/kWh i de første 10 år efter net-tilslutningen og 40 øre/kWh i de efterfølgende 10 år. Det gælder både for overskudsproduktion fra solceller, der er tilsluttet egen forbrugsinstallation og for fritstående solcelleanlæg, der alene er etableret med henblik på produktion til det kollektive net.
Lovændringer vedtaget af Folketinget i juni 2013:
For at understøtte, at husholdninger fortsat investerer i solceller, har Folketinget vedtaget midlertidigt forhøjede satser for solcelleanlæg på max. 6 kW/husstand, jf.

Der er desuden vedtaget en række overgangsordninger, jf. også lov nr. 900. Overgangsordningerne kan også først sættes i kraft, i det omfang og fra det tidspunkt, som følger af EU-Kommissionens godkendelse efter statsstøttereglerne.

Nettoafregningsbekendtgørelse fra 2013 –

Den 1. september 2013 træder den nye nettoafregningsbekendtgørelse vedr. nettoafregning for egen producenter af elektricitet i kraft. Den erstatter både bekendtgørelse nr. 1068 og bekendtgørelse nr. 90. Du kan finde og læse bekendtgørelsen (BEK nr. 1032 af 26/08/2013) på ‘www.retsinfo.dk

Loven om solceller er VEDTAGET

Regeringen har vedtaget lovforslag L199 i Folketinget den 28. juni 2013 vedr. justeringer af solceller. Du kan finde og læse loven (lov nr. 900 af 04/07/2013) i menuen til venstre under ‘Lovgivning‘.
Bemærk, at det følger af lovens § 4, stk. 2, at ministeren kan fastsætte datoen for ikraftsættelse af reglerne vedr. solceller. Ministeren har endnu ikke fastsat datoen.

Lejeres mulighed for nettoafregning er VEDTAGET og IKRAFTSAT

Regeringen har vedtaget et nyt lovforslaget i Folketinget den 28. juni 2013 vedr. lejeres mulighed for nettoafregning.
Loven hedder lov nr. 901 af 4. juli 2013 og den blev ikraftsat med bekendtgørelse 970 af 23. juli 2013, vedtaget midlertidigt forhøjede satser for nye solcelleanlæg på op til 6 kW pr. husstand inden for en pulje på 20 MW i årene 2013-2017.

kilde: Energinet


Find os på Nettet
Vores Erfa-gruppe på Facebook
Vores nyheder på Facebook