Rådighedstarif

Du vil her på sidden kunne følge hvilke selskaber, som indføre rådighedstarif fra 2015.
Hvis du kender til selskaber som ikke er omtalt, så send gerne en mail med oplysningerne herom.

Den anmeldte tariferingsmetode indeholder 3 elementer:

A) Der betales nettarif af den målte leverede mængde elektricitet

B) Abonnementsbetaling for omkostninger relateret til kundeforholdet

C) Der betales rådighedsbetaling for den mængde elektricitet, som forbruges direkte fra eget anlæg.

Nettariffen (A) betales på ens vilkår for alle kunder, herunder både solcelleejere og øvrige forbrugere, mens der ved fastsættelse af abonnementet (B) skelnes mellem de to grupper. Rådighedsbetalingen (C) er en tillægsbetaling, der alene gør sig gældende for forbrugere med eget solcelleanlæg. De enkelte elementer uddybes nedenfor. Efterfølgende gennemgås også målingsgrundlaget for betaling af nettarif og rådighedsbetaling.

 

Energitilsynets_rådighedstarifmodel 2.0_23.06.2015. model fra 2016
Udregningen for samlede afgifter:  Tariffer v. 2.o efter godkendelsen hos Energitilsynet
Nettariffen (A):  Det er elselskabets normale nettarif ( 0,30 – 0,35 Kr.)

Abonnementet (B):   ca. 47,50 – 600 Kr.

Rådighedstarif (C): 81,25 Kr.

(A) 4513 x 0,3  = 1353,90 kr.
(B) Energimidt = 47,50 kr.
(C) 81,25 kr.

Samlet pris  er:
1353,90 + 47,50 + 81,25 = 1482,62 kr. med moms

Energitilsynet_Rådighdstarif_26.03.2014, modellen er brugt i 2015
Udregningen for samlede afgifter : hos Thy- Mors energi i 2015
Nettariffen (A):  0,30625 Kr.

Abonnementet (B):   675 kr.

Regnemetoden for (C): 0,25625 Kr.

(A): 4513 KWh x 0,30625 Kr. = 1382,11 Kr.
(B): 675 Kr.
(C): De samlede KW som der installeret på anlægget. ( dog max 6KWp.) x med 800 timersfuldlast sol i Danmark.
6 KWp * 800 timer = 4800 kWh.
strøm lagt ud på nettet 4513 lagt ud i 2013
4800 kWh. – 4513 kWh.   =   287 kWh.
287 * 0,25625 = 73,544 Kr.
Rådighedstarif = 73,544 Kr.

Samlet pris  er:
1382,11 + 675+ 73,544 = 2130,654 Kr. med moms

Ved opgørelse af rådighedsbetaling for solceller reduceres nettariffen med p.t. XX.XX øre/kWh, svarende til de beregnede sparede omkostninger til net tab. En solcelleejer betaler ikke øvrig transport eller offentlige forpligtelser i forbindelse med opgørelse af rådighedsbetaling. Beregningen sker med udgangspunkt i installeret effekt gange 800 driftstimer, jfr. de af SKAT og energinet.dk udstukne retningslinjer.

 

Elselskaber som har indført betalingen:

Aura Energi
Smedeskovvej 55
8464 Galten
Priser

Energi Fyn
Sanderumvej 16
5250 Odense SV
Priser

Eniig
Tietgensvej 4
8600 Silkeborg
Priser

Energi Nord (HEF)
HEF Net A/S
Over Bækken 6
9000 Aalborg
Priser  Brev

Nyfors
Saltumvej 22
9700 Brønderslev
Tlf. : 98 82 13 11
Priser

SEAS-NVE
Hovedgaden 36
4520 Svinninge
Priser

Struer Forsyning
Jyllandsgade 1 –
7600 Struer
Tlf.: 96 84 22 30
Priser

SYD ENERGI Net A/S
Edison Park 1
6715 Esbjerg N
Priser:

TREFOR El-net A/S
Kokbjerg 30
6000 Kolding
Tlf.: 79 33 34 35
Priserse side 14

Thy-Mors Energi
Elsøvej 107
7900 Nykøbing M
Tlf.: 96 70 22 00
Priser:

Østkraft
Skansevej 2
3700 Rønne
Tlf.: 56 930 930
Priser:

Ved opgørelse af rådighedsbetaling for solceller reduceres nettariffen med p.t. XX.XX øre/kWh, svarende til de beregnede sparede omkostninger til net tab. En solcelleejer betaler ikke øvrig transport eller offentlige forpligtelser i forbindelse med opgørelse af rådighedsbetaling. Beregningen sker med udgangspunkt i installeret effekt gange 800 driftstimer, jfr. de af SKAT og energinet.dk udstukne retningslinjer.


Find os på Nettet
Vores Erfa-gruppe på Facebook
Vores nyheder på Facebook