Regelmæssigt kontrol af solcelleanlægget

10 grunde til solcelleanlæggets installation skal kontrolleres regelmæssigt

Her fremlægges hvorfor den elektrisk test af solcelleanlæggets installationer bør være et grundlæggende test hos ejeren.

  1. Overensstemmelse med IEC 62446

IEC 62446 anbefaler, at regelmæssige kontrol af et eksisterende anlæg skal udføres. Denne standarden definerer et minimumskrav til dokumentation, idriftsættelse tests og kontrol for solcellesystemer. Som sådan er denne standard specificering ikke blot et minimumskrav til elektrisk test og kontrolkrav, men er lige så vigtigt for, hvordan resultaterne og kontrolprocedurer dokumenteres og leveres til forbrugerne efter installationen.

Hvor det er relevant, skal resultaterne og anbefalingerne fra tidligere regelmæssige kontroller tages i betragtning. En periodisk rapport kontrol, skal stilles til rådighed og omfatte en liste over eventuelle fejl og anbefalinger til reparationer eller forbedringer (såsom opgradering af et system til at opfylde de nuværende standarder).

  1. Undgå brandfare

Da antallet af solcelle systemer på tagende mv. er voksende fremadretter, så har antallet af rapporterede tilfælde af brande. Hus brande er startet i forbindelse med elektriske fejl i tagmonteret solcelleanlæg. Der er  rapporteringer fra England, Italien, Australien, USA og Frankrig – blandt andre. Den periodiske afprøvning af elektriske kabler og komponenter, der er forbundet med solcelleanlæg systemer vil derfor sikre en sikker drift af systemet og mindske den potentielle risiko for brande der er forbundet med eventuelle elektriske fejl.

  1. Effektiv jordforbindelse

Som med alt elektrisk udstyr inverteren (i husinstallationen) og panelerene (direkte til EGEN jordforbindelse) separat jordes for, at begrænse den potentielle elektriske stød og brandfare. Hvis jordforbindelse nedbrydes over tid, kan enhver, der kommer i kontakt med et metalstykke af systemet modtager et stød. Mens sandsynligheden for ​​stød er lav, bør man forekomme, er chancen for væsentlig skade er stor, på grund af den høje spænding, og den ekstra fare for at falde fra tagmonterede systemer.

  1. Jordfejl

Solcelleanlæg, især store systemer, har mange meter kabler, hvoraf meget kan være begravet under jorden. Dårlige forbindelser af isoleringen vil kan kortslutninger på PV-systemet, som derved vil skabe overgang til jorden. Dette kan især være problematisk under fugtige eller våde forhold, hvor isoleringen, overvågning eller fejlstrømsovervågningsfunktion af inverteren forhindrer inverteren i at starte op, som til gengæld kan reducere effektiviteten af ​​PV installation.

  1. Miljøforringelse

Solcelleanlægget er fra natur vegne udsat for elementerne der kan forårsage skader, korrosion på kabler eller samlingerne forårsager en fugtindtrængning, som derved kan resultere i forringelse af ydeevne eller øget risiko for brand. En regelmæssig elektrisk test vil sikre systemets ydeevne, overvågning, og en eventuelle nødvendige reparationer eller afhjælpende foranstaltninger kan træffes.

Vi har skabt en Infografik at illustrere disse 10 grundeCopyright Danske Solcelleejere

 

  1. Overfladeforurening og fysiske skader

PV moduler kan blive snavset eller der forekommer algervækst over tid, og dette kan reducere systemets effektivitet og ydeevne. Ligeledes kan vejrpåvirkningen resultere i fysisk beskadigelse af bestanddelene i et PV installation. Objekter faldet med fugle kan resultere i fysisk skade på PV-moduler, som kan resultere i reduceret produktion ydeevne. En periodisk elektrisk test kan som en del af den regelmæssig vedligeholdelse gøre det muligt for at finde eventuelle problemer, derved kan identificeres og diagnosticeres.

  1. Skader på ledninger

Det mest oplagte eksempel på dårlig ledningsføring er, når ledninger hænge under panelerne og røre tag eller underliggende vegetation. Til sidst vil ledningens belægning slides, beskadiges af en gnaver og / eller potentielt åbning til kobbertråde. Enhver forringelse af kabelforbindelser og ledninger kan identificeres ved at anvende regelmæssig elektrisk test kan potentielle fejl identificeres .

  1. Kontrol af systemets ydeevne

Installationen af ​​solcelleanlæg kun foretages efter nøje overvejelse af de involverede omkostninger og det potentielle afkast på investeringer via lavere energiregninger og tillægs betalinger.

Resultaterne fra en kontrol af systemets ydeevne og energieffekten fra panelerne er særlig vigtig. I mange tilfælde simple elektriske fejl eller ledninger svigt kan medføre en alvorlig ineffektivitet i evnen af ​​panelet til at producere strøm. Selvom ordentlig måling vil give en indikation af systemets ydeevne, periodisk elektrisk test er afgørende for at efterprøve igangværende funktionelle ydeevne over lange perioder.

  1. Garanti opfyldelse

Der kan kræves periodisk elektrisk test af solcelleanlægget til, at identificere og bekræfte en fortsat sikker drift, maksimal strøm produktion, som en del af produktgarantier og solcellesystemets komponent garantier.

  1. Kundens dokumentation

Alle solcelleanlæg installationer kræver tilvejebringelse af diverse dokumentation og former til kunden. System dokumentation omfatter normalt system data, montør detaljer, elektriske diagrammer, drift og vedligeholdelse instruktioner og andre oplysninger, der kan kræves af visse standarder eller tilsynsorganer.

Kopier af alle data test og idriftsættelse bør også gives, og som et minimum bør omfatte resultaterne fra de elektriske sikkerheds- og kontrolarbejdet gennemføres som en del af systemets installation procedurerne for.

Orginal Artiklen


Find os på Nettet
Vores Erfa-gruppe på Facebook
Vores nyheder på Facebook