Generalforsamlingen 12. marts 2017

Vi har nu fornøjelsen af, at sende referat om indlægsholderne på vore konference og fra generalforsamlingen.

Dagsorden, Regnskab og Aktivitetsplan 2017
Formandens beretning på generalforsamlingen 2017
Ændringsforslag vedtaget 2017

Referat fra Konference og generalforsamling Danske Solcelleejeres forening 12 marts 2017

Udtalelse fra Danske Solcelleejeres generalforsamling Bjerringbro 12.03.17

Konstituerede bestyrelse er som
Formand:                Michael Hvitfeldt
Næstformand:        Leo Nørgaard
Sekretær:                 Jeppe Pedersen
Kasser:                     Allan Eskildsen
Bestyrelsmedlem: René Møllnitz

Suppleanter
Carl Handberg
Carsten

Revisor:
Lars Jul Sørensen
Henning Bo Madsen

Vi håber alle kom godt igennem 2016.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen


Find os på Nettet
Vores Erfa-gruppe på Facebook
Vores nyheder på Facebook