Generalforsamlingen 4. marts 2018

Vi har nu fornøjelsen af, at sende nedenstående oplysninger fra generalforsamlingen 2018.

Referat Gen. Fors. 2018-02-04
Regnskab 2017

Konstituerede bestyrelse er som
Formand:                Michael Hvitfeldt
Næstformand:        Leo Nørgaard
Sekretær:                 Jeppe Pedersen
Kasser:                     Allan Eskildsen
Bestyrelsmedlem: René Møllnitz

Suppleanter
Carl Handberg
Carsten

Revisor:
Lars Jul Sørensen
Henning Bo Madsen

Vi håber alle kom godt igennem 2016.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen


Find os på Nettet
Vores Erfa-gruppe på Facebook
Vores nyheder på Facebook