Medlemsinformation

Uge 39
Vi har i  modtaget mange telefon opkald fra solcelleejere pga., at deres elhandelsselskab har udsendt rådighedstarif, nettarif og abonnement  som de ikke vidste at der ville kom.

19. september 2016
Vi har i dag modtaget følgende brev til Klima Energi og Bygningsminister, Lars Chr. Lilleholt
Læs indhold her

13. september 2016
Vi har i dag sendt følgende brev til Klima Energi og Bygningsminister, Lars Chr. Lilleholt
Læs indholdet her

10. august 2016
Vi har i dag afleveret Høringssvar til Energinet Se brevet

25. maj 2016
Vi har i dag modtaget følgende brev til Klima Energi og Bygningsminister, Lars Chr. Lilleholt
Læs indhold her

18. maj 2016

Vi har i dag sendt følgende brev til Klima Energi og Bygningsminister, Lars Chr. Lilleholt
Læs indholdet her


Find os på Nettet
Vores Erfa-gruppe på Facebook
Vores nyheder på Facebook