Bestyrelsen

Foreningens overordnede info@denfo.

Formand:
Michael Hvitfeldt
Mail Michael

Næstformand:
Boe Carslund-Sørensen
Mail Boe

Kasser
Allan Eskildsen
Mail Allan

Sekretær:

Mening bestyrelses

Rasmus Grøn Skammelsen
Mail Rasmus

Suppleanter
Hentes i Repræsentantskabet

Revisor:
Lars Jul Sørensen
Henning Bo Madsen


Find os på Nettet
Vores Erfa-gruppe på Facebook
Vores nyheder på Facebook