Forskrifter for nettilslutning

Forskrifter for tilslutning af produktionsanlæg til det kollektive elforsyningsnet

  • Teknisk forskrift TF 3.2.1 for elproducerende anlæg mindre end 11 kW
  • Teknisk forskrift TF 3.2.2 for solcelleanlæg større end 11 kW
  • Teknisk forskrift TF 3.2.3 for termiske kraftværksenheder på 1,5 MW eller mere
  • Teknisk forskrift TF 3.2.4 for termiske kraftværksenheder større end 11 kW og mindre end 1,5 MW
  • Teknisk forskrift TF 3.2.5 for vindkraftværker større end 11 kW
  • Teknisk forskrift TF 3.4.1 Spændingskvalitet

Læs mere her

 


Find os på Nettet
Vores Erfa-gruppe på Facebook
Vores nyheder på Facebook