Hvorfor medlemskab af DSE?


Fordi du, som enkelt solcelleejer i Danmark ”ikke har nogen stemme”
over for Energiselskaberne og de politiske beslutninger.

Derfor arbejder vi hele tiden for at forholdene for solcelleejerne bliver overholdt i henholdt til de betingelser,
som er stillet solcelleejerene på salgstidspunktet.

Vi sidder i dag med i Dansk Energi forum, hvor vi arbejder for ve-producerende forbrugeres rettigheder.

Men fordi Vi har kontakt, til / med Energi, Klima og forsyningsministeriet,  justitsministeriet, Skatteministeriet,
beskæftigelsesministeriet, Energistyrelsen, Energitilsynet, Energinet, Dansk Energi,  Dansk Solcelleforening,
Brancheforeningen for husstandsvindmøller, Danmarks Vindmølleforening,
rigtig mange andre branche- og interesseorganisationer og virksomheder.

Ved at vi organisere os i Danske Solcelleejere, står vi mange sammen.
Kun i samlet flok kan vi få en større indsigt og gøre indsigelse på de beslutninger,
som bliver taget i Danmark fra elselskaberne og politisk side.

Danske Solcelleejere kan også sammen med andre Europæiske solcelleforeninger
påvirke beslutningerne i Europa/EU.

Dette kræver at vi står sammen, og Danske Solcelleejere
sætter rammen om dette fællesskab.

Mail-Logo2

Vi har i 2014 haft indflydelse på at rådighedstariffen i tarifmodelen indført d. 26. marts 2014 blev ændret i juni 2015.

Vi har i november 2016 anmodet Energitilsynet om, at suspendere Dansk Energis tarifmodel 2.0 pga. den er diskriminerende, da der over for solcelleejerene anvender 2 målemetoder.

Vi har i december 2016 anmodet Energitilsynet om. at der sker en fjernelse af elafgift, nettarif, PSO og momsen heraf i forhold til Lovforslag nr. L 162 Folketinget 2009-10. afsnit 3.1.2.3.


Find os på Nettet
Vores Erfa-gruppe på Facebook
Vores nyheder på Facebook