Kontingentet, er erhvervsmæssig fradrag

Skattemæssig ligningssvar til Michael Hvitfeldt vedr. Danske Solcelleejere.

Skat anser, at kontingent udgiften til Danske Solcelleejere kan fratrækkes, som erhvervsmæssig udgift efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, idet SKAT anser, at udgiften er afholdt for, at vedligeholde din viden om solceller og derved sammenligner Danske Solcelleejere med en ERFA-gruppe, hvor der udveksles erfaringer og drøftes forskellige problematikker vedr. solceller.

Du kan ikke fradrage beløbet, hvis du har skematisk metode.


Find os på Nettet
Vores Erfa-gruppe på Facebook
Vores nyheder på Facebook